Pastoral

Pastoral

ESO-BBD semana do 18 ó 22 NOVEMBRO 2019


MARTES, 19 NOVEMBRO 2019

Bo Día!!!!!Continuamos cos BBDD dedicados ós Dereitos da Infancia, que, como vos comentabamos onte, se celebran a nivel mundial o 20 de Novembro (é dicir, mañá) 

Seguimos hoxe a reflexionar sobre cales son os dereitos da infancia, e, lembramos tamén, da adolescencia, xa que cubre ós rapaces e rapazas ata os 18 anos. 
Imos ver un vídeo que nos fai un repaso histórico, así como un afondamento sobre os dereitos que vimos onte (PROFES, O VÍDEO DURA 6,28min, O REPASO HISTÓRICO ATA O MINUTO 3,33 , E DESPOIS O REPASO ÓS DEREITOS, PÓDESE POÑER ENTEIRO, OU O QUE PENSEDES QUE É MÁIS ADECUADO PARA O VOSO GRUPO)


REFLEXIÓN: O vídeo fai este repaso histórico que nos leva ata o día de hoxe…¿Parécevos normal que no século XXI esteamos aínda sen telos conseguidos? ¿cales credes que son as razóns de que esteamos así? Porque sabemos que os nenos e nenas están desprotexidos (e non só no 3º mundo...ó noso redor hai nenos desnutridos, ou sexa, que no están a ter cuberto o dereito á alimentación. Hai nenos e nenas que sofren abusos, que lles pegan, que os maltratan, e tamén abusos sexuais) ¿por que non se fai nada para asegurar os dereitos da infancia?

ORACIÓN:
Por quen é vítima do egoísmo e da inxustiza: un recordo e unha oración.
Por quen sofre persecución por mor das súas ideas, do seu credo relixioso, da súa cultura diferente: un recordo e unha oración.
Para que os nenos gocen dunha protección especial: un recordo e unha oración.
Para que os nenos reciban todo o amor e compresión que necesiten,
Polos nenos e nenas aos que se lles rouba a súa infancia con traballos inhumanos: un recordo e unha oración.
Polas persoas, as familias que viven sen fogar: un recordo e unha oración.
Para que os nenos sexan protexidos contra a discriminación e o abandono.
Por aquelas persoas para quen a fame é o seu pan de cada día: un recordo e unha oración
Polas persoas que están no paro, que non atopan traballo nin un salario suficiente: un recordo e unha oración.
Por quen ten que saír e  desarraigarse dos seus países de orixe en busca de posibilidades
dunha vida digna: un recordo e unha oración.
Por quen se agarra sen esperanza aos barrotes do cárcere, polos que son  torturados: un recordo e unha oración.

MÉRCORES, 20 NOVEMBRO 2019

Bo Día!!!!!!

Hoxe é 20 de Novembro, día no que se conmemoran internacionalmente os Dereitos da Infancia. Para mostrar dende o cole o noso apoio á loita por que se cumpran estes dereitos, imos  escribir un tweet CADA GRUPO (240 caracteres máximo). Neste tweet podemos mostrar apoio, denunciar que non se están a cumprir, felicitar o día, desexar que todos os nenos nenas e adolescentes teñan acceso a estes dereitos...o que se vos ocorra. Unha vez cada grupo teña o seu tweet, poñémolos en común, e entre eles elixiremos o que represente á clase, e o poñeremos no Twitter do cole (!!!!PROFES MANDAR A ROSA A. POR WHATSAPP O TWEET VOTADO POLA CLASE, PRECEDIDO POLO CURSO, por exemplo: “3ºESO.....”)

ORACIÓN: Noso Pai.

XOVES, 21 NOVEMBRO 2019

Bo Día!!!!!

Continuamos co tema da semana, os Dereitos de nenos, nenas e adolescentes. Falabamos onte, que arredor de nós hai moita pobreza, e que se están a incumprir constantemente os dereitos...pero que iso tampouco nos confunda...hai moita xente no noso país que o pasa mal, pero lembrade sempre que a vulneración dos dereitos é directamente (exponencialmente, máis ben) proporcional ó grao de pobreza do país. Ás veces non nos damos de conta da sorte que temos, e do que hai polo mundo, por iso imos ver un vídeo que o amosa de forma diferente:


REFLEXIÓN: de primeiras, os desexos son moi diferentes...¿notamos aí a desigualdade? Pero a medida que avanza, o diñeiro (“ser ricos”) está presente en todos, claro que ¿parécevos que o concepto de riqueza será o mesmo para todos?. Fixastesvos nas caras dos nenos de aquí cando lles amosan as respostas dos nenos de Uganda? Moitos vense moi afectados. Os nenos e nenas pequenas son moi sensibles...”afectounos o vídeo a nós da mesma maneira? ¿Cando perdemos esa sensibilidade? O que eu penso é que, cando o corazón deixa de sentir, a nosa cabeza debería ser a sensible para lembrarnos que ninguén, pero menos os nenos e as nenas, merecen esa DESIGUALDADE de vida.

ORACIÓN:

Pai de todos, dámosche grazas porque todos os homes, mulleres, nenos e nenas nacemos libres e iguais en dignidade e dereitos. Axúdanos a vivir na túa presenza como irmáns e irmás. 

Señor Jesús, chegaches entre nós como uno máis e non che aceptamos. Aínda hoxe, en moitos países, a multitude dos nosos irmáns e irmás néganselle os seus dereitos humanos. Ti segues sendo crucificado neles.

Perdóanos e sálvanos. Espírito Santo, luz dos nosos corazóns, ven e ensínanos a sabedoría que nace da nosa dignidade de fillos e fillas de Deus.

Dános poder para crear un mundo onde caibamos todos. Señor, xa que nacemos seres libres, deixa que permanezamos libres ata que retornemos a ti. AMÉN

VENRES, 22 NOVEMBRO 2019

Bo Día!!!!!

Rematamos a semana dos Dereitos da Infancia coa reflexión entorno á nosa posición como cristiáns e como herdeiros de Don Bosco e nai Mazzarello acerca da vulneración destes dereitos.

Relación de Nai Mazzarello coa infancia: se hoxe estamos aquí, é grazas á vocación de María Mazzarello polos máis pequenos. Como sabemos, tras una enfermidade que a deixou moi feble, Maín cambiou a súa perspectiva de futuro, sentiuse iluminada pola Virxe, animándoa a buscar un mellor futuro para as rapazas con menos posibilidades. Queremos resaltar a aposta desta muller polas nenas. Aínda hoxe nas zonas máis desfavorecidas, nacer muller é un hándicap a maiores, é ser o ultimo do último. Maín non só se dedicou a coidar ás nenas, senon que lles ensinaba costura, lles daba un oficio, una educación. Unha forma de actuar en plena vixencia hoxe: dar educación e oficio ás nenas as empodera, lles da una oportunidade de vida máis aló dun matrimonio a forza.

Relación de Don Bosco coa infancia: aínda que Don Bosco se puido dedicar a ser guía espiritual de moitos (algúns moi ricos, co que podería ter una vida máis desafogada) el se decantou pola mocidade. Igual que Madre Mazzarello, apostou por dar un mellor futuro ós rapaces. Tamén a través da educación, e axudándoos a ter un oficio. E adiantándose á súa época loitou de forma especial en contra da explotación infantil, negociando o primeiro contrato de aprendiz, para que os empregadores non abusaran dos menos.

REFLEXIÓN: somos herdeiros de persoas que xa vai moito tempo defenderon os Dereitos da Infancia…¿sentímonos orgullosos deste legado? Maín e Don Bosco creron no esforzo, en dalo todo polos que máis o precisan...¿cal é a nosa postura cara isto? ¿que cousas podemos facer para loitar polos Dereitos da Infancia? E que opinamos da educación ¿recoñecemos a oportunidade que é de ter unha vida mellor? E nós persoalmente, aproveitamos esta oportunidade?

Rematamos coa Palabra de Xesús sobre a Infancia, a modo de ORACIÓN, como facíamos o luns nos BBDD conxuntos, unha que demostra de forma clara a súa visión sobre a infancia:

"Deixade que os nenos se acheguen a min; non llelo impidades, porque deles é o Reino de Deus"
ESO-BBDD semana del 11 al 15 NOVEMBRO 2019


LUNS 11 NOVEMBRO 2019

Bos Días!!!!
Continuamos un ano mais co tema COIDADO DA CASA COMÚN : accións comúns que axuden a coidar e protexer a CASA COMÚN que non é outra que o planeta que compartimos. Como xa lembrades isto partiu da Encíclica do Papa Francisco titulado Laudato Si de maio de 2016. Nesta encíclica o Papa fai unha fermosa reflexión sobre o coidado da casa común e ademais de reflexionar ofrece propostas concretas e especíificas, e en ocasións sinxelas, para que a sociedade poida comprometerse mais con esta tarefa.A continuación, imos ver o video introductorio do Papa:


Como di o Papa, temos que emprender accións simples, cercanas para que isto non vaia a mais e acabemos con toda a beleza da natureza que nos rodea, non falamos do Caribe, non !! da mais próxima. 

Por isto, gustaríame por DEBERES de BBDD……. Reflexionemos , poñamos lentes para descubrir que dano, ou como estamos a perxudicar a nosa natureza mais próxima (nosas praias, rúas, illas, montes, cultivos….), imos anotalas e comentalas nos BBDD do venres. 

Sería moi boa idea que as fósedes anotando na libreta que vos entregou M. Eugenia no inicio de curso.Como en temas de ciencia relacionados coa ecoloxía e medio ambiente xa traballamos moito, imos centrar os BBDD desta semana na análise da Creación do libro do Xénesis e como se pode ligar coa ecoloxía e protección do medio ambiente.
Coñecedes este libro? O Xénesis, é o primeiro libro da Biblia e esta historia bíblica é importante porque introduce a Deus como o creador do mundo e como o único Deus. Que Deus é creador de todas as cousas é unha crenza básica do cristianismo. Os eventos da creación desenvólvense en sete días e estes van ser comentados na clase ao longo desa semana e asociarémolo a algún tema relacionado co coidado da nosa casa común. A razón disto é que este libro mostra desde as primeiras páxinas, o recoñecemento explícito da bondade da natureza: `Deus viu todo o que tiña creado, e era moi bo” (Gn 1,31). Animais, plantas, firmamento, sol, océanos… todo é bo, e todo ten moito valor en si mesmo. Pero este recoñecemento é só cando as persoas valoran a dignidade da tierra, respectan a natureza, acolle e acepta a riqueza inserta nas criaturas. Este recoñecemento é o que real conduce á afirmación do seu valor e dos seus dereitos e, como consecuencia, a superar o abuso e o saqueo, e invita a un desenvolvemento respetuoso do medio ambiente e a unha convivencia armoniosa coa naturaleza.

Acabamos esta introducción aos BBDD desta semana admirando a creación, con banda sonora a canción What a Wonderful World by David Attenborough.


ORACIÓN:
Aprendamos a descubrir o alento de Deus no creado…
Aprendamos a ser responsables do que se nos puxo nas mans …
Aprendamos a coidar la Creación enteira…
Aprendamos a ser criaturas con todo o creado e non abusemos da creación…
Aprendamos a escoitar a palabra de Deus oculta en cada criatura…

Aprendamos a unirnos à loubanza da creación ao seu Creador…

MARTES 12 NOVEMBRO 2019

Bos Días!!!!!

Tal e como comentabamos onte o coidado da casa común está moi ligado á fe cristiana a través da historia da Creación pois é onde se recoñece o amor de Deus que creou un mundo cheo de cousas bellas para poder disfrutalas e non abusar delas, sacar proveito e mesmo acabar con elas como estamos a facer. Por isto, é una responsabilidade mais como cristiás coidar do noso medio ambiente.

On day one, God created light from darkness

"No primeiro día Deus creou a luz e separou as tinieblas. Deus viu que a luz era boa. Á Luz chamouna día e á oscuridade, noite" (Xénesis 1:3-5)


On day two, God created the sea and sky

"No segundo día da Creación, Deus separou os ceos da terra, fixo isto creando un espazo para separar augas da terra coas auga dos ceos." (Xénesis 1:6-8)

Nestes dous días xa temos dous elementos básicos para a nosa subsistencia

REFLEXIÓN(1ªparte): Cales son? En que medida estamos a acabar con eles e como podemos previr no día a día. (Seguramente é moi obvio dicir auga e luz, pechar os grifos e apagar as luces pero igual podemos suxerir o tema do aforro enerxético, o abuso das compañías eléctricas, o excesivo uso de garrafas de auga…..)

On day three, God made plants and trees.

"No terceiro día agrupou as augas e chamounas mares e revelou a terra seca. Xa neste punto as condicións eran axeitadas para a vexetación. Deus deu órdenes para que a terra producira toda semente, planta e froito." (Xénesis 1:9-13)

On day four, God made the sun, moon and stars

"No cuarto día creou o sol, a lúa e as estrelas." (Xénesis,1:9-14) 


( A luz xa existía desde o primeiro día). O propósito das estrelas era distinguir entre o día e a noite e darnos o sentido do tempo. Grazas ao sol, a lúa e as estrelas podemos marcar as estacións, os días e os anos

REFLEXIÓN(2ªparte): De sobra é sabido que a tala indiscriminada de árbores, os incen- dios….están a acabar cos nosos bosques e plantas pero ademais disto que outras razóns hai? (suxerimos: pesticidas, manipulación xénetica, introducción de especies foráneas, etc).

Resulta alucinante e pracenteiro poder admirar a lúa e as estrelas e pensar o insignificantes que somos neste proceso da creación fronte o universo. Sen embargo, en moitas ocasions non podemos disfrutar destas noites estreladas como nos gustaría e non me refiro a que o ceo está anubrado…..que nos impide, por causa da intervención do ser hu- mano, o pracer de observar o ceo estrelado? (contaminación lumínica, trasporte aereo, etc…)

Acabamos a sesión de hoxe con esta sinxela oración en inglés ao alcance de todxs XOVES 14 NOVEMBRO 2019

 Bo Día!!!!!!

On day five, God made animals and fish.

"No quinto día chegaron os animais. Os mares enchéronse de peixes e outros animais mariños. Os ceos foron enchéndose de aves. Deus bendeciunos e ordenou que se multiplicaran. Esta primeira bendición deu comezo a un proceso natural que ninguén puido xa parar." (Xénesis 1:20-23)

REFLEXIÓN: agora está moi de moda ter una mascota, coidala, mimala, paseala pero ……por que só nos preocupamos por estas? É simplemente moda, consumismo ou amor aos animais e à natureza?
Cales son as causas de que os animais estén sufrindo, morrendo ou mesmo desaparecendo no mundo? (deforestación, caza, contaminación lumínica e acústica, intervención dos seres humanos no hábitat animal, et)

CURIOSIDADE: o cantante Macaco autor da canción Madre Tierra, regala durante os seus concertos bombillas ecolóxicas e Alejandro Sanz nos seus últimos concertos vendeu un vaso como lembranza do concerto co fin de evitar as toneladas de vasos de plástico que se tiran durante un concerto e que en moitas ocasións acaban no mar.


Video canción Mama Tierra, ten anos pero merece a pena recordar o valor que ten o noso planeta:ORACIÓN:

Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas, y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra, y miraste este mundo con ojos humanos

VENRES, 15 NOVEMBRO 2019

Bo Día!!!!!!

On day six, God created human beings.

"O punto culminante da creación tivo lugar no sexto día. A creación do ser humano foi una obra moi persoal, creouno segundo a súa imaxe e semellanza.
Ao final de todo este proceso de creación, Deus deuse conta que todo era bo e di” todo o creado é bo en gran maneira” (Xénesis 1:24-31)

REFLEXIÓN: chegou o momento da gran obra………… con que sentido, fin nos creou….. para que estamos aquí??? Que podemos por da nosa parte para evitar a destrucción de toda esta creación?Cales foron os danos a reparar na nosa natureza que anotastes ao longo desta semana? (compartimos en gran grupo)


On day seven, they rested... 

"No terceiro día descansou e o declarou día santo, tradicionalmente o séptimo día é o sábado" (Xénesis 2:1-3) E, para rematar, lembrar que hoxe é día de festa, xa que celebramos o magosto, que é unha festa moi típica galega, pero que tamén ten grande tradición na familia salesiana, xa que a Don Bosco se lle atribúe a "MILAGRE DAS CASTAÑAS". 

Nunha festa de magosto cos seus rapaces no oratorio, quedaron moi curtos coas castañas que coceran, pero Don Bosco se empeñou en repartir unha boa ración ós case seiscentos rapaces que estaban a se reunir con el, e foi quen de conseguir que chegaran para todos en boa cantidade. Celebremos tamén con este magosto que o espírito de Don Bosco segue entre nós, facéndonos conscientes de que podemos lograr o milagre cada día, se tamén nós compartimos cos demais axuda, esforzo, traballo, colaboración, alegría... so temos que estar atentos ó que nos rodea, ABRINDO OS OLLOS E FACÉNDOO POSIBLE.ORACIÓN: NOSO PAI…..CREADOR

PRIMARIA-BBDD semana del 11 al 15 NOVIEMBRE 2019LUNES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2019

¡Buenos días! Esta semana, como todos sabéis, tratamos el tema del cuidado de la “Casa Común”.

Cuando hablamos de este término estamos haciendo referencia a nuestro planeta, a nuestro entorno, a la naturaleza y a conservar los recursos y la tierra en las mejores condiciones para futuras generaciones.

Hoy nos vamos a centrar en el mensaje del Papa Francisco en su “Laudato si” que habla sobre el tema


REFLEXIÓN: ¿Qué problemas dice el vídeo que tienen el Planeta? ¿Tratamos la Tierra como si fuera de todos, o como si fuera de nuestra propiedad? ¿qué hacemos NOSOTROS en contra de la Tierra? Y ¿qué podemos hacer para ayudarla? 

ORACIÓN:
Alabado seas, mi Señor,por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y la nube
y el cielo sereno y todo tiempo, por todos ellos a tus criaturas das sustento.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche, y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.

Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra,
la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas.
Amen

MARTES, 12 NOVIEMBRE de 2019

Buenos Días!!!!

Hoy vamos a ver algunas acciones que podemos hacer para cuidar nuestro planeta.

La encíclica del papa Francisco “Laudato si’, nos habla acerca del cuidado de nuestra casa común: el planeta tierra y como las pequeñas acciones de cada uno de nosotros tienen un gran impacto sobre nuestro medio ambiente. Ayer veíamos un repaso general del estado del planeta, de las causas de por qué se encuentra en este estado, y daba alguna idea de lo que nosotros poodemos hacer por ella. En el siguiente vídeo vamos a profundizar en esto último:


REFLEXIÓN: Consensuar entre todos alguna acción a la que nos podamos comprometer COMO CLASE que repercuta en el cuidado de la casa común.

ORACIÓN:

Por los millones de estrellas
que brillan en el oscuro universo,
Señor, quiero darte las gracias
con un verso.
Por el aire y el sol, puros y claros,
te damos las gracias, Señor;
por la hierba que crece en los prados,
te damos las gracias, Señor;
por todas las flores hermosas,
por los árboles de copas frondosas,
por las aves de voz melodiosa,
te damos las gracias, Señor.
La verde tierra se adentra en el mar
y quienes vivimos aquí podemos recorrerla
y disfrutar de sus montes y caminos,
sus vacas, ovejas y cabras,
sus ríos y sus rocas, sus playas y su arena.
Gracias, Señor, por darnos esta tierra. Amén.

MIÉRCOLES, 13 de NOVIEMBRE de 2019

Buenos Días!!! 
En los BBDD de hoy hablaremos sobre las tres R. La regla de las tres R es una propuesta sobre hábitos de consumo, popularizada por la organización ecologista Greenpeace (¿sabéis qué es Greenpeace?), que pretende desarrollar hábitos como el consumo responsable. Este concepto hace referencia a estrategias para el manejo de residuos que buscan ser más sustentables con el medio ambiente, y específicamente dar prioridad a la reducción en el volumen de residuos generados.

Las tres R son:


Reducir
Reutilizar
Reciclar

Pero ¿cómo podemos REDUCIR, REUTILIZAR y RECICLAR?

1. Eligiendo con cuidado los productos que compramos, considerando las posibilidades de reutilización de los envases.

2. Evitando comprar los productos con demasiado envoltorio.

3. Siempre que sea posible, reciclando las bolsas del supermercado para envolver la basura o para llevarlas cuando salgas de compras.

4. Reciclando los papeles que utilizamos en casa o en el cole, usando ambas caras, u hojas borrador.

5. Sacando fotocopias de doble cara.

6. Promoviendo que los niños uséis más la pizarra que los papeles.

7. Acudiendo a talleres de reciclado de papel.

8. Comprando bebidas en botellas recuperables.

9. Usando lámparas de bajo consumo.

10. Difundiendo nuestras experiencias de reciclaje con los amigos e familiares.

REFLEXIÓN: ¿conocíamos la regla de las 3 R? ¿se nos habían ocurrido alguna de estas acciones? ¿se nos ocurren más? 

Finalmente vamos a ver una canción...si hasta ahora no estábamos lo suficientemente motivados, seguro que esto nos da el último empujón!!!! ORACIÓN: 

Fainos dignos Señor,
de servir ós nosos irmáns,
espallados polo mundo,
que viven e morren na pobreza e a fame.
Dálles a todos, a tráves das nosas mans,
o seu pan de cada día,
e a través do noso amor comprensivo,
dálles paz e ledicia.

María, Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros.

JUEVES, 14 de NOVIEMBRE de 2019

Hoy vamos a ver un vídeo que igual ya conocéis, pero muy importante para entender el mal que a veces hacemos sin darnos cuenta a nuestro planeta, porque no es lo mismo escuchar hablar de la contaminación, de la cantidad de basura que generamos, de los sucios que están nuestros ríos, que verlo. ¿Conocéis el dicho: "vale más una imagen que mil palabras?:

REFLEXIÓN: ¿Os ha impresionado el vídeo? ¿eráis conscientes de la cantidad de basura que generamos y no gestionamos (y, como consecuencia, acumulamos en la Tierra)? ¿no os da pena ver a la Tierra en esta situación? 
Está claro que el que YO tire un papel al suelo no va a suponer una diferencia...¿O SÍ?

Un escritor muy famoso (Eduardo Galeano) escribió una vez...


¿Entendemos lo que quiere decir?

ORACIÓN: 

Noso Pai,
que estas no Ceo.
Santificado sexa o teu Nome.
Veña a Nos o teu Reino.
Fagase a tua vontade,
asi na terra, coma no Ceo.
Danos hoxe o noso pan, de cada día.
E perdoa a nosas ofensas,
coma nos perdoamos a quenes nos teñen ofendido.
Non nos deixes caer na tentación,
e libranos do mal.
Amén.

María, Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros.


VIERNES, 15 de NOVIEMBRE de 2019

Terminamos la semana con un rap que nos habla de todo lo que hemos podido ver estos días.REFLEXIÓN: vamos a intentar hacer entre todos un resumen de lo que hemos trabajado esta semana: ¿qué es el Laudato Si? ¿Qué entendemos por "cuidado de la casa común? ¿Qué es la regla de las 3R? ¿A qué compromisos de clase llegamos para luchar por el medio ambiente? Cuando la Tierra sufre ¿quienes son los primeros perjudicados? ¿que cosas podemos hacer (o podemos evitar hacer) para salvar al Planeta?

Y, para acabar, recordar que hoy es día de fiesta, ya que celebramos el magosto, que es una fiesta muy típica gallega, pero que también tiene gran tradición en la familia salesiana, ya que a Don Bosco se le atribuye el "MILAGRO DE LAS CASTAÑAS". 

En una fiesta de magosto con sus chicos en el oratorio, se quedaron muy cortos con las castañas que habían cocido, pero Don Bosco se empeñó en repartir una buena ración a los casi seiscientos chicos que estaban reuniéndose con él, y fue capaz de conseguir que llegaran para todos en buena cantidad. Celebremos también con este magosto que el espíritu de Don Bosco sigue entre nosotros, haciéndonos conscientes de que podemos lograr el milagro cada día, si también nosotros compartimos con los demás ayuda, esfuerzo, trabajo, colaboración, alegría... solo tenemos que estar atentos a lo que nos rodea, ABRIENDO LOS OJOS Y HACIÉNDOLO POSIBLE.


PALABRA DE DIOS (Mt. 5,13-16)

Vosotros sois la sal de la tierra. Más si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará?
Vosotros sois la luz del mundo. Brille vuestra luz delante de todos los hombres., para que vean vuestras buenas obras.


ORACIÓN:

Al respirar el aire que nos sustenta
recordamos Tu amor, Dios,
que nos da vida.
Llénanos de Tu compasión por la creación.
Vacíanos de apatía, egoísmo y temor,
de todo pesimismo y titubeo.
Infúndenos solidaridad
con todos los que sufren ahora
y con las generaciones futuras que sufrirán
por nuestra irresponsabilidad ambiental.
Muévenos a actuar
para salvar nuestra Tierra
y construir Tu reino sustentable.
Amén.